شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

محسن مختاریان

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
ارزیابی اثرات الکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) بر شاخص¬های رشد وتولیدمثل ریزجلبک¬ Tetraselmis tetrathele

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است