شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

عباس مرادطلب

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی کارایی 2- فنوکسی اتانول و کتامین هیدروکلراید به عنوان مواد بیهوش کننده در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است