یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

احمد میراحمدی شلمزاری

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
تاثیر استفاده از کنسانتره پروتئین ذرت (امپریال) در جیره ماهی قزل آلای پرواری بر شاخصهای رشد و ترکیب لاشه

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است