شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

مریم خدابخشی سورشجانی

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی اثر ضد قارچی عصاره گیاه سرخاب کولی (Phytolacca decandra) بر رشد قارچ های بیماری زای جدا شده از تخم های ماهی قزل آلای رنگین کمان

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است