شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

فاطمه کهیانی

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
مطالعه تأثیر باکتری ویسلا کانفوسا (Weissella confuse) بر فاکتورهای رشد و ایمنی در ماهی قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است