یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠
نام و نام خانوادگی:

حمید محمدی نصرآبادی

رشته:

جنگلداری

مقطع:

دکتری
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی تغییرات گستره جنگل های زاگرس در ارتباط با عوامل اقلیمی، توپوگرافی (مطالعه موردی: جنگل های تحت تاثیر بیماری مرگ بلوط در استان چهارمحال بختیاری)

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است