یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠
نام و نام خانوادگی:

جمشید مختاری

رشته:

جنگلداری

مقطع:

دکتری
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی اثر شرایط رویشگاه بر رشد و تولید صنوبر دلتوئیدس) Populus deltoides Bartr.ex Marsh ) در شمال ایران

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است