یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠
نام و نام خانوادگی:

حمدالله صادقی کاجی

رشته:

جنگلداری

مقطع:

دکتری
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
مدل‌سازی رشد و محصول‌دهی توده‌های شاخه‌زاد برودار در زاگرس مرکزی برای اعمال برنامه های تنظیم جنگل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است