چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

ارسال اسناد هزینه‌کرد پژوهانه، جهت تسویه حساب مبلغ تنخواه دریافت شده و یا دریافت مبلغ باقیمانده از پژوهانه انجام می‌شود. در هر صورت، دریافت مبلغ پژوهانه و تسویه حساب آن فقط در 4 نوبت انجام می‌شود. در هر کدام از این موارد، ارائه اسناد هزینه‌کرد منطبق با معیار‌های مد نظر تدارکات دانشگاه ضروری است.

 • فاکتور خدمات پژوهشي (آناليز نمونه، ويراستاري و...)، شركت در همايش ها و مواد مصرفی خريداري شده به تائيد و امضاء معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده رسانده شود.
 • مواد غیر مصرفی، به همراه کالای خریداری شده، به انبار مرکزی دانشگاه ارائه و پشت فاکتورها به امضای مسئول انبار مرکزی رسانده شوند.
 • با توجه به اين راهنما و ورود به سامانه sess مدارك درخواست را تنظيم نماييد.
 • کلیه اقلام فاکتور‌هاي مربوط به خريد خدمات و كالاهاي مصرفي را در يك فرم درخواست پرداخت هزینه های پژوهشی از محل اعتبار پژوهشی (يك نسخه) و كليه اقلام غير مصرفي (اموالي) را در چهار نسخه از اين فرم وارد و به همراه فاکتور‌ها  به معاونت پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهید. (فرم مواد مصرفي و غير مصرفي جدا باشد). در مورد فاكتورهاي وسايل اموالي،  یک نسخه برگ خروج کالا از انبار (که در اختیار دانشکده ها قرار دارد) نيز ضميمه فرمائيد.
 • توجه داشته باشید که در هر مرحله، پیش از دریافت و کنترل مدارک دستی، اقدامی بر روی درخواست‌های دریافت شده از سامانه SESS انجام نمی‌شود و در هر دو مرحله ارسال دستي فاكتورها و وارد كردن آنها در سيستم SESS بايد همزمان انجام شود. تمامی موارد هزینه کرد، اعم از خرید ها و شرکت در همایش ها و .... را در یک فرم واحد وارد کنید.
 • مدارک دریافت شده در صورت تایید توسط معاونین پژوهشي دانشکده ها، به کارشناس گرنت (آقاي رئيسي) تحویل داده می‌شوند تا روند ارسال اسناد به تدارکات دانشگاه و پرداخت مبالغ انجام شود.
 • در صورت نیاز به استفاده از بودجه پشتیبان پژوهشی جهت خرید وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی غیر‌مصرفی (حداکثر به میزان آورده عضو هیئت علمی از محل گرنت)، در هنگام درخواست ثبت هزينه، رديف "گرنت پشتيبان (خريد دستگاه و و سايل غير مصرفي با امكان استفاده عمومي" را انتخاب كنيد و مبلغ كل دستگاه را وارد نمائيد. در اينصورت، 50 درصد از مبلغ كل، از گرنت شما كسر مي شود و 50 دصد بقيه از اعتبارات معاونت پژوهشي. هدف از تخصیص بودجه پشتیبان، کمک به خرید وسایل غیر مصرفی است که جهت استفاده عضو هیئت علمی و سایر همکاران، در کارگاه ها یا آزمایشگاه ها مستقر می شود.
 • در صورت پرداخت هزینه دستیار پژوهش به دانشجو، فیش واریزی را به همراه فرم درخواست پرداخت هزینه های پژوهشی از محل اعتبار پژوهشی تکمیل و ارسال فرمایید.
 • مدارک مربوط به شرکت در همایش‌ها یا کارگاه‌ها را با توجه به توضیحات ارائه شده در فرایندهای مربوطه، همراه با سایر مدارک هزینه کرد (و در همان فرم) ارسال نمائید. پرداخت هزینه های شرکت در همایش، منوط به این است که فرم ها و مدارک، قبل و بعد از شرکت در همایش به صورت الکترونیک ارسال شده باشد.
 • در صورت پرداخت هزینه عضویت در مجامع بین المللی و شرکت در همایش ها و هزینه چاپ مقالات به صورت آنلاین، علاوه بر مدارک پرداخت، فرم صورتجلسه پرداخت الکترونیک نیز تکمیل و پس از مهر و امضاء رئیس دانشکده همراه مدارک ارسال شود.
 • در صورت پرداخت هزینه چاپ مقالات یا شرکت در همایش های داخلی به صورت واریز بانکی، اصل فیش واریز شده را ارسال فرمائید.
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است