چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

 

 نام و نام خانوادگی : مسعود صفایی

سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تلفن داخلی: 2162

آدرس پست الکترونیک: safaei.masood@gmail.com

 

  • پيگيري و انجام امور مربوط به درخواست هاي تشويقي مقالات اعضاء هيئت علمي و دانشجويان
  • پيگيري و انجام امور مربوط به پرداخت هزينه شركت دانشجويان در همايش ها
  • دريافت گزارشات نهايي طرح هاي پژوهشي مصوب قبل از اجراي گرنت و بررسي نهايي
  • همكاري در جهت تخصيص امتيازات گرنت و هماهنگي و شركت در جلسات ارزيابي و امتياز دهي گرنت دانشكده ها
  • همكاري در جهت دريافت مستندات و ارزيابي و جلسات كميته علمي مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر هفته پژوهش
  • هماهنگي امور مربوط به درخواست هاي فرصت مطالعاتي( اعضاي هيئت علمي)
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است