چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

 

نام و نام خانوادگی : بلال تقي پور جاوي

سمت: کارشناس امور پژوهشی

مدرک تحصیلی : فوق ليسانس بيولوژي سلولي ملكولي

شماره تماس: ۳۲۳۲۱۶۲۵-۰۳۸

آدرس پست الکترونیک: b.taghipour.۲۰۲۰@gmail.com

 

 • کارپردازی و امور مالی مرتبط با گرنت

 • دريافت و بررسي درخواست شركت در همايش ها و كارگاه هاي داخلي و خارجي

 • تنظيم مدارك و پيگيري صدور حكم ماموريت جهت شركت در همايش هاي خارجي

 • هماهنگي جهت برگزاري و شركت در سخنراني هاي برگزار شده در دانشكده پس از بازگشت از كنگره خارجي

 • بررسي آماري برون دادهاي پژوهشي دانشگاه

 • بررسي H-index اعضاي هيئت علمي و ارائه آن به مراجع ذيربط و انعكاس در صفحه مديريت پژوهشي

 • پيگيري و هماهنگي امور مربوط به برگزاري همايش و سمينارهايي كه مجري آنها دانشگاه شهركرد مي باشد

 • پيگيري و هماهنگي امور مربوط به كارگاههاي آموزشي و پژوهشي

 • انجام امور مربوط به خريدهاي نمايشگاه تجهيزات ساخت داخل

 • همكاري در جهت تدوين و انتشار پيك پژوهش

 • پيگيري مكاتبات و در خواست هاي پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه

 • پيگيري امور مربوط به تهيه  و ارسال گزارش هاي دوره هاي پژوهشكده ها  و مراكز تحقيقاتي

 • هماهنگي با وزارت علوم در مورد پيگيري امور پژوهشكده ها و اخذ مجوز هاي تبديل وضعيت

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است