یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

 

 نام و نام خانوادگی : سميه قلعه امام قيسي

 سمت: کارشناس امور پژوهشی و دفتر ارتباط با صنعت

 مدرک تحصیلی : ليسانس حقوق

 شماره تماس: 32321625-038

 آدرس پست الکترونیک: somayeh.ghalei@gmail.com

 

  • امور دفتري مربوط به حوزه ي مديريت هاي امور پژوهشي و ارتباط با صنعت و جامعه
  • پيگيري امور مربوط به كارآموزي دانشجويان دانشگاه
  • هماهنگي جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي پژوهشي حوزه معاونت پژوهشي و برنامه ريزي جهت انجام آن
  • همكاري در جهت تدوين و انتشار پيك پژوهش
  • انعكاس اخبار و به روز رساني صفحه معاونت و مديريت پژوهشي و دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
  • انجام امور مربوط به روابط عمومي وانعكاس خبري رويدادهاي مختلف حوزه پژوهش

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است