چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر اداره انتشارات و مجلات علمی
مهدی قبادی نیا
استادیار گروه مهندسی آب
2563
mahdi.ghobadi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ghobadinia
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است