جمعه ٣ آذر ١٣٩٦
 

شاخص های  دانشگاه شهرکرد

 

تعداد دانشجویان روزانه، شبانه و پردیس شاغل به تحصیل در دانشگاه شهرکرد در

سال تحصیلی 94-93

روزانه

7046

شبانه

927

جمع کل

7973

 

 

 

تعداد دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در دانشگاه شهرکرد در سال تحصیلی 94-93

دختر

4759

پسر

3214

جمع کل

7973

 

 

تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع سال تحصیلی 94 – 93

کارشناسی

5291

کارشناسی ارشد

2148

دکترای حرفه ای

254

دکترای تخصصی

280

جمع

7973

 

 

تعداد رشته ها به تفکیک مقطع سال تحصیلی 94 - 93

کارشناسی

48

کارشناسی ارشد

66

دکترای حرفه ای و تخصصی

39

جمع

153

 

 

رشته‌‌های موجود در پردیس دانشگاه

مقطع کارشناسی ارشد

سال تحصیلی 93-92

10

سال تحصیلی 94-93

13

 

مقطع دکتری تخصصی

سال تحصیلی 93-92

3

سال تحصیلی 94-93

16

 

 

 

شاخص های فعلی آموزشی دانشگاه شهرکرد

ردیف

عنوان شاخص

دانشگاه شهرکرد

1

نسبت استاد به دانشجو (روزانه)

1به 23

2

هرم هیات علمی استادیار و بالاتر

94/3%

3

نسبت استادیار و بالاتر به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1به 9/4

4

نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان

33%

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است