چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦
لینک سایردانشگاهها

پایگاههای داخلی و لینک های متفرفه

دانشگاه اراک

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

دانشگاه علامه طباطبایی

 سایت کرسی های آزاد اندیشی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سایت بچه های مسجد

دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته خیرین

دانشگاه بیرجند

 سایت پیشگیری نوین

دانشگاه گیلان

 سومین کنفرانس الگوی ایرانی اسلامی

دانشگاه ایلام

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه اصفهان

 مرکز پژوهش متالورژی رازی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دانشگاه امام صادق

شاعا(شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران )

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

دانشگاه  صنعتی اصفهان

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشگاه لرستان

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

دانشگاه کاشان

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دانشگاه کردستان

 

دانشگاه قم

 

دانشگاه صنعت نفت

 

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

 

دانشگاه مازندران

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

دانشگاه سمنان

 

دانشگاه تبریز

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

دانشگاه شیراز

 

دانشگاه زنجان

 

دانشگاه ارومیه

 

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

دانشگاه یزد

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است