سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦
٢
اردیبهشت

1
٨:٥٠


معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع
شجاع قربانی دشتکی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
ghorbani-sh@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shghorbani
اخبار جدید
مشاهده همه
اطلاعیه های جدید
مشاهده همه
معرفی معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع
معاونت اداری و مالی دانشگاه در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند  با افزایش بهره­وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید. بدین منظور برنامه­های زیر مد نظر حوزه معاونت اداری و مالی می­باشند .
  
 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
  - رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحد های مختلف
  - ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحد های تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود
  - نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری ، استخدامی ،مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه
  - ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر
  - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
  - شرکت در شوراها ، کمیسیون ها ، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری ، استخدامی ، مالی ، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
  - نظارت ، همکاری و اظهارنظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط
   -  تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه
  - انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگی
  مدیریت طرح و برنامه
  - بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح
  - همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن
  - نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه
  - ارائه آمارهای پرسنلی و مالی بر اساس شاخصهای مورد نظر 
پیوندهای مفید

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است