دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٦٧٤
 
معاونت آموزشی:

گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاههی سطح یک کشور

کد رویداد: ١٣
تاریخ رویداد: ١٥ مهر ١٣٩٥ ساعت ٨:٠


تست شود


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است