تعداد بازدید: ٤٨٣٩
 
:

برنامه زمانبندی و مکان برگزاری امتحانات پایان ترم دروس عمومی

کد خبر: ١٠٥٩
تاریخ انتشار: ٣٠ آذر ١٣٩٤ ساعت ٩:٣١

محل برگزاری امتحانات  کلیه  دروس عمومی دانشگاه شهرکرد نیمسال اول 95-94

"برنامه زمانبندی و مکان برگزاری  امتحانات پایان ترم دروس عمومی، ارزشهای دفاع مقدس و کارآفرینی  نیمسال اول سال تحصیلی 95-94"

ردیف

 

 

 

نام درس

تعدادکل

نام استاد

تعداد

گروه

مکان برگزاری

(دانشکده)

ساعت

روز

تاریخ

مدیر حوزه

1

اندیشه 1

 

 

817

مرتضی حسینی  محمد ارشادی

219

1-2-3-4-17-18-23

کشاورزی

10-8

 

پنجشنبه

10/ 10/ 94

دکتر ملکی

مظاهر شهرانی- محمد علی نظری- عبدالله میر احمدی

197

 

10-11-13-19- 20-21-22

فنی

دکتر هاشمی

یاسر بخشیان- علیرضا فهیم-ولی غیبی- سید مهدی هاشمی-صادق میر احمدی

198

5-12- 15-16-24-25-26

ادبیات جدید

دکترجعفرپور

معصومه طاهری-سعید صفی

203

6-7-8-9-14

علوم پایه

دکتر دهاقین

2

 

اندیشه 2

 

420

سیدباقر حسینی- حمید نادری

198

3-4-5-6-7

کشاورزی

12-10

پنجشنبه

10/ 10/ 94

دکتر ملکی

احمدرضا بسیج- مظاهر شهرانی- هنگامه بیادار

222

1-2-8-9- 10-11

فنی

دکتر هاشمی

3

 

 

اخلاق اسلامی

( آیین زندگی)

439

اصغر حمزه -عبدالله علیمحمدی - باقر مختاری

232

4-6-7-8-9-12

کشاورزی

3-1

پنجشنبه

10/ 10/ 94

دکتر ملکی

ولی غیبی-محمد شریعتی-افراسیاب صادقی

207

1-2-3-5-10

فنی

دکتر هاشمی

 

 

4

 

دانش خانواده و جمعیت

536

حمید نادری قهفرخی-علیرضا فهیم-عبدالله علیمحمدی-سید محمد میربد

265

6-7-8-10-13-14

کشاورزی

5-3

پنجشنبه

10/ 10/ 94

دکتر  ملکی

علی رضا خواجه گیر-محمدعلی خسروی-ولی غیبی-هنگامه بیادار

271

1-2-3-4-5-9

فنی

دکتر  هاشمی

5

کار آفرینی

 

 

173

تمامی اساتید

173

کلیه گروهها

علوم پایه

5-3

یکشنبه

13/ 10/ 94

دکتر محبی

6

زبان عمومی

 

637

فرزانه طاهری- ناهید روشنی- احسان نجفی- امید فاضلی

225

3-4-6-11-12-14-23

علوم پایه

5-3

سه شنبه

15/ 10/ 94

دکتر محبی

نوشین تنباکویی- زهرا امیرخانی

210

1-2-5-9-13-16

فنی

دکتر عموآقایی

احمدرضا جعفری  مرتضی طاهری

202

7-8- 10-15-17-18

کشاورزی

دکتر جعفرپور

7

تفسیر موضوعی

 

 

محمود خسروی-احمد رضا پورخاقان-حکمت الله محمدعلی زاده-بهزاد ضیایی

205

1-2-3-4-5

کشاورزی

10-8

پنجشنبه

17/ 10/ 94

دکتر جعفرپور

زهرا کاظمی-صدیقه مهربان-محمد تقی حسین پور

212

6-7-8-9-10

فنی

دکتر جعفری

8

 

تاریخ اسلام

440

اسدالله بال افکن- پروین اصغری- احمد رضا خلیلیان

232

1-2-3-4-6-10

کشاورزی

10-12

پنجشنبه

17/ 10/ 94

دکتر دهاقین

سجاد برزگر-طوبی محبی

208

5-7-8-9-11

فنی

 

 

 

دکتر  جعفری

9

تربیت بدنی عمومی

391

هاجر ربیعی-ندا قدیری-نوید کلانی-محمد ربیعی-محسن بهرامی-مهدی غفاری

184

4-8-12-13-16-17-18-19-25

علوم پایه

3-1

پنجشنبه

17/ 10/ 94

دکتر دهاقین

زهره امیدیان- زهرا ریاحیپرستو حاجی قربان-الهه مرادی- اعظم رییسی فضل الله فتح اللهی 

207

1-2-3-5-6-7-9- 10-11-20

فنی

دکتر جعفری

10

 

فارسی عمومی

 

528

پریچهر سلطانی-الهه رضایی-زهره اسماعیلی- طیبه  صابری- سجاد نجفی - لیلا مطیعی مهر

265

2-3-8-11-13-14-15

کشاورزی

3-5

یکشنبه

20/ 10/ 94

دکتر  محبی

عصمت  خیبری- سیدحامد موسوی- مجتبی حسینی سید- مهدی احمدی- بهنام گرجی - مرضیه دشت بش-  علی آهنچی

263

1-4-5-6-7-9- 10

ادبیات جدید

دکتر عموآقایی

11

 

انقلاب اسلامی

423

محمد حسین فتاحیان- قاسم فتاحی

228

2-3-4-5-7-8

علوم پایه

10-8

پنجشنبه

24/ 10/ 94

دکتر  دهاقین

مجتبی نوروزی

195

1-6-9- 10-13

ادبیات جدید

دکتر جعفرپور

12

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس

161

تمامی اساتید

 

کلیه گروهها

علوم پایه

12-10

پنجشنبه

24/ 10/ 94

دکتر  دهاقین

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است