تعداد بازدید: ٥٨٢٦
 
:

ارایه دروس مجازی تابستان 94

کد خبر: ١٤
تاریخ انتشار: ٠٢ تیر ١٣٩٤ ساعت ١٠:٥٦


1- دروس معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، ریاضی عمومی 2، فیزیک عمومی 2، برنامه نویسی کامپیوتر در صورت به حد نصاب رسیدن ارایه خواهند شد و دانشجویانی که پیش نیاز این دروس را گذرانده اند می توانند نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.
2- دروس مذکور 3 واحدی بوده و شهریه آنها 225/000 تومان خواهد بود.
3- دروس مذکور در صورت به حد نصاب رسیدن تمام کلاسها برگزار خواهند شد.
4- به حد نصاب رسیدن کلاسها با انجام پیش ثبت نام توسط سامانه SSES مشخص میشود. پرواضح است که دانشجویانی می توانند عملیات پیش ثبت نام انجام دهند که برنامه درسی آنها توسط مدیران گروه در سیستم وارد شده باشد.
5- افراد شرکت کننده در پیش ثبت نام باید در صورت به حد نصاب رسیدن کلاسها تا آخر تیرماه مبلغ فوق را به حساب دانشگاه واریز نمایند.
6- وجه واریزی قابل برگشت نبوده و در صورت عدم واریز نمره درس برای دانشجو صفر در نظر گرفته میشود.
7-حذف درس تنها با تسویه شهریه در نظر گرفته شده امکانپذیر است.
8- دروس به صورت مجازی برگزار شده و از هفته آخر تیرماه تا آخر مرداد ماه برگزار و امتحانات آن به صورت حضوری در هفته نخست شهریور برگزار میشود.
9- زمان انجام پیش ثبت نام از 6 تا 9 تیرماه می باشد


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است