پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠

مدیرکل امور آموزشی: دکتر سید امیر هاشمی

☎️ تماس:  ۰۳۸ ۳۲۳۲۱۶۴۰

🌍 صفحه خانگی:   https://www.sku.ac.ir/~Hashemi

📬 پست الکترونیکhashemi.amir@eng.sku.ac.ir

📨=@

وظایف محول بر مدیرکل آموزش

 🔸مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان؛

 🔸تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب؛

 🔸مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و سایر مراجع ذیربط؛

 🔸رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها؛

 🔸بررسی و اظهار نظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروههای آموزشی جدید مصوب؛

 🔸برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن؛

🔸 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی؛

 🔸همکاری با وزارت متبوع در خصوص برگزاری آزمونهای سراسری؛

 🔸تشکیل شورای آموزشی و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا؛

 🔸تشکیل کمیته نقل و انتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسه و صورتجلسات آن؛

 🔸تشکیل دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات؛

 🔸تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغ به واحدهای تابعه؛

 🔸نظارت بر صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان؛

🔸 نظارت بر امور وظیفه عمومی دانشجویان؛

 🔸نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان؛

 🔸پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه در خصوص شرایط نقل و انتقال دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن؛

 🔸تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارسال به مراجع ذیصلاح؛

 🔸نظارت بر امور ماشینی فرایندهای مختلف حوزه از جمله فارغ التحصیلان، انتخاب واحد، ثبت نام و ... ؛

 🔸هماهنگی با ادارات مختلف دانشگاه و ادارات دیگر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه؛

 🔸صدور احکام انصراف، اخراج آموزشی و ... دانشجویان دانشگاه.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است