آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها


١١ اسفند ١٣٩٤ ساعت ٢٣:٤٢   
تعداد بازدید:    ٦٥٠٠    

 

🔷 آئین‌نامه‌ها در پیوند‌های زیر آمده‌اند.

 

🔷 به منظور دسترسی به بخش‌نامه‌ها می‌توان از لینک زیر استفاده کرد. 

 

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱