خانم مینا باقری (کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی، هنر و علوم انسانی فارسان

 داخلی: 2306

 

خانم سمیه سعیدی (کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه و دامپزشکی)          

 داخلی: 2333

 

آقای خسرو سلطانی (کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی، ریاضی و علوم کاپیوتر)          

 

 داخلی: 2302

آقای سهراب خاکپور (کارشناس نقل و انتقالات دانشجو)   

 داخلی: 2165

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است