تاریخچه امور آموزشی دانشگاه


١٥ اسفند ١٣٩٤ ساعت ٢٣:٦   
تعداد بازدید:    ٥٤٤٧    

🔷 مدیران کل آموزشی دانشگاه در ادوار گذشته بشکل زیر بوده‌اند. 

💠 مهندس شاهین بشارتی 1373 تا 1374

💠 دکتر عبدالحسین جمالی 1374 تا 1376

💠 دکتر احمد کریمی 1376 تا 1379

💠 دکتر غلامرضا شمس 1379 تا 1384

💠 آقای حسن شاهقلیان 1384 تا 1389

💠 دکتر حسین منصوری 1389 تا 1393

💠 دکتر سجاد رستمی 1393 تا کنون


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱