یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

راهنمای برنامه هفتگی دروس ارائه شده

 نیمسال دوم 94

-----------------------------

دروس عمومی

pdf.jpg

 

 

دانشکده کشاورزی

pdf.jpg

دانشکده علوم

pdf.jpg

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

pdf.jpg

دانشکده فنی و مهندسی

pdf.jpg

دانشکده هنر

pdf.jpg

دانشکده منابع طبیعی

 pdf.jpg

دانشکده دامپزشکی

pdf.jpg

دانشکده علوم ریاضی

pdf.jpg

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است