معرفی مدیران کل معاونت آموزشی


٢١ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ١٢:٤٩   
تعداد بازدید:    ١٧٥٠    

 

 

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی دکتر شفیق شفیعی

دکتر سید امیر هاشمی

دکتر سجاد رستمی دکتر حسین منصوری دکتر حسن شاهقلیان
تاریخ شروع مدیریت 5ام آذرماه 1401 1398 1393  1389  1384
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد 1401 98 1393 1389

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

 

عکس

نام و نام خانوادگی

دکتر غلامرضا شمس

دکتر احمد کریمی دکتر عبدالحسین جمالی مهندس شاهین بشارتی
تاریخ شروع مدیریت  1379 ​1376 1374 1373
تاریخ اتمام مدیریت 1384 1379 1376  1374

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

 

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱