معرفی معاونین آموزشی


٢٥ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ١٢:٤٧   
تعداد بازدید:    ١٦٩٩    

 

 

 

 

عکس معاونین آموزشی

​​
نام و نام خانوادگی دکتر عبدالرزاق دانش

دکتر حمداله مشتاقی

دکتربهروز شیران دکتر حسین منصوری دکتر غلامرضا عرب مارکده دکتر حمداله مشتاقی دکتر غلامرضا رضائی زاده
تاریخ شروع مدیریت 17 آبان ماه 1401 1397 1395 1393 1389 1387 1384
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد 1401 1397 1395 1393 1389 1387

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی

 

 

 

 

عکس معاونین آموزشی

​​
نام و نام خانوادگی

دکتر احمد امین

دکترمحمود خدام باشی دکتر غلامعلی شاهی       دکتر علی رجالی مهندس نعمت الله اعتمادی
تاریخ شروع مدیریت 1379 1377 1376 1374 1370
تاریخ اتمام مدیریت 1384 1379 1377 1376 1374

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

-------------

-------------

----------- --------------

 

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱