کمیته منتخب هیات ممیزه


٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ١١:٥٢   
تعداد بازدید:    ٢١١٨    

 

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی دکتر یاسر پیرعلی دکتر شفيق شفيعي دکتر افشین جعفری دهکردی مهندس رامین کریمی
  رئیس هیات ممیزه دبیر هیات ممیزه سرپرست دبیرخانه هیات ممیزه کارشناس هیات ممیزه

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

--------------

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱