رئيس اداره دانش‌آموختگان


١٣ اسفند ١٤٠١ ساعت ١٠:١٢   
تعداد بازدید:    ٦١٩    

 

 

 

 

 

 

رئيس اداره دانش‌آموختگان

نام و نام خانوادگی

محمود کیانی

☎️  شماره تماس: -------

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱