پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦

هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

 
 
 
مسئول دبیرخانه هیات اجرائی جذب : علیرضا حیدری
 
دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد بر اساس مصوبه هیات عالی جذب از تاریخ 1387/10/1 تشکیل و فعالیت خود را زیر نظر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری شروع نموده است. مهمترینبه روز رسانی بخش وظیفه هیات اجرائی جذب این دانشگاه در راستای جذب اعضای هیات علمی متعهد، مقید و متخصص بوده است.
انجام کلیه امور اجرائی هیات اجرائی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی استخدام ، راتبه تحصیلی، طرح سربازی، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی موجود، پاسخگوئی به متقاضیان و ... توسط دبیرخانه هیات اجرائی جذب انجام می شود.
دبیرخانه هیات اجرائی جذب دانشگاه شهرکرد در طبقه سوم دانشکده فنی ومهندسی واقع شده  وآماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده متقاضیان محترم می باشد.
نحوه برقراری ارتباط با دبیرخانه جذب:
 
یمیل: Jazb@sku.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه:03832324424
تلفن دانشگاه : 6-03832324401
داخلی : 2166 و2169
دور نگار :03832324424
آدرس پستی : شهرکرد، بلوار رهبر صندوق پستی 115
 

 

 

فلوچارت جذب

دانلود

در خصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

دانلود

مراحل اجرائی تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی

دانلود

جداول احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی ،راتبه تحصیلی و کارشناس رسمی قطعی به هیات علمی رسمی آزمایشی

دانلود

فرم شماره یک عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمی 
دانلود
برخی از مصوبات هیات مرکزی جذب
 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است