یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

کارشناس جمع آوری اطلاعات و آمار
حجت الله حیدری گرم دره   
 
شماره تلفن داخلی 2112
شرح وظایف واحد آمار و اطلاعات دانشگاه
·         ساماندهی نظام مدیریت اطلاعات دانشگاه
·         همکاری در زمینه تهیه گزارشات و شاخص های آماری مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاه
·         ارسال اطلاعات درخواستی از سوی مراجع ذیصلاح
·         همکاری در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت دانشگاه بر اساس شاخص های هر بخش
·         پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای مربوطه و انعکاس آن ها
·         برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطین آماری معاونت ها و ...
·         همکاری در تهیه و ساماندهی بانک های اطلاعاتی در سطح دانشگاه
·        همکاری در تهیه و تنظیم نشریات آماری
·         کنترل و بررسی فرایند جمع آوری داده ها از نظر صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات و محاسبه شاخص ها
·         ارائه پس خوراند مناسب به واحدهای تولید کننده اطلاعات در دانشگاه
·         طراحی و استاندارد سازی فرم های آماری
·         نظارت بر فرایند تهیه سالنامه آماری با استانداری
 
 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است