دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦

 

          دکتر سعداله هوشمند ( عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی)

                                                                                        از اسفند ماه سال 1393

 

                     مدیران سابق:

دکتر علوی

دکتر سعداله هوشمند

دکتر محمد علی علاءالدینی

دکتر عبدالحسین جمالی

دکتر عبدالرحمن معتمدی

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

دکتر سعدالله هوشمند

مدیر دفتر

دکتری تخصصی

بهزاد ایزدی

کارشناس امور آموزشی

فوق لیسانس

زینب مرادی

کارشناس اطلاعات و امار دانشجویان شاهد و ایثارگر

فوق لیسانس

قربانعلی ایمانی

مسئول دبیرخانه و امور مالی

لیسانس

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است