پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦

 
 
 
 
حراست دانشگاه در راستای وظایف قانونی خود به منظور تامین امنیت مجموعه دانشگاهی در جهت انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی وتدابیر وبرنامه های لازم را به اجرا گذاشته وتلاش وافری در ایجاد فضائی مناسب ومساعد جهت انجام کلیه فعاایتها ،بیان ومعرفی افکار وعقاید مختلف وبه تعامل گذاشتن دیدگاهها وهمچنین تغییر دیدگاه مجموعه دانشگاهی نسبت به شیوه وکاربری حراست مبذول داشته واین واحد را تبدیل به جایگاهی مطمئن وماوائی مورد اعتماد در جهت حل مشکلات ومعظلات قشرهای دانشگاهی اعم از دانشجویان ،هیات علمی وکارکنان ،در راستای پیشگیری از حوادث فرهنگی ومفهوم سازی بسیاری از نگرانیها ودغدغه های (سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و)دانشجوئی وغیر دانشجوئی را که تا قبل از آن با دید بی اعتمادی وناامن به آن می نگریستند تبدیل به محل اعتماد ومشاوره وجایگاهی راهبردی در پیشبرد مسائل وموضوعات مطروحه در بین مجموعه دانشگاهی نموده است.ازسوئی دیگر معضلات موجود را با مشارکت وهمفکری قشر دانشجوئی وبا تدابیر اصولی وبا همکاری وهمدلی کلیه مسوولین واقشار دانشگاهی ودر راستای زدودن آن گامهای اساسی برداشته شده است.
 
دفتر حراست دانشگاه در طبقه سوم دانشکده فنی ومهندسی بوده وآماده ارائه خدمت در تمام زمینه ها به دانشجویان عزیز واساتید وکارمندان گرامی می باشد.
 

شماره همراه : ۰۹۱۳۳۸۱۰۲۳۲ 

کارشناس دفتر حراست و واحد خواهران: خانم فرزانه بهرامیان
تلفن تماس :۰۳۸۳۲۳۲۴۴۳۲
داخلی :۲۱۵۱
دور نگار :۳۲۳۲۰۳۵۶

آماده دریافت نظرات وپیشنهادات شما هستیم.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است