کانون ایثار دفتر شاهد و ایثارگر


١٦ آبان ١٣٩٤ ساعت ١٠:١٤   
تعداد بازدید:    ٧١٩٠    

 

مقدمه:

آرمان مقدس شهیدان و ایثارگران که به حرمت خون پاک وجانفشانی آنان نهال نوپای انقلاب قوام یافته است نشانگر تکلیفی است که دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه بر عهده دارند . کانون ایثار با انگیزه ایفای این رسالت و خودباوری و هویت مداری جمعی تشکیل و در راستای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت زیر نظر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه به طراحی، برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر فعالیت های علمی فرهنگی مرتبط می پردازد .

فصل اول

ماده 1- تعاریف :

کانون : تشکل علمی فرهنگی دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه شهرکرد

ستاد : ستاد(امور دانشجویان) شاهد وایثارگر دانشگاه

دبیر ستاد : مدیریت امور(دانشجویان) شاهد وایثارگر دانشگاه

دانشگاه : دانشگاه شهرکرد

بنیاد: بنیاد شهید وامور ایثارگران استان

ماده 2- اهداف :

1. احیاء وترویج ارزشها و اندیشه اسلامی و مذهبی و فرهنگ ایثار وشهادت و بیان نوآوری و خلاقیتهای فکری و هنری

2. ایجاد زمینه مناسب جهت ارزیابی میزان تاثیر گذاری فعالیت ها و مقایسه آنها در سطح دانشگاهها

3. بهره برداری بهینه از امکانات و توانایی موجود بنیاد ، دانشگاه و ستاد جهت دایر نمودن دوره های کارآموزی و آموزش عملی ضمن تحصیل

4. ایجاد روحیه تعاون و همکاری و خودباوری بین دانشجویان شاهد و ایثارگر

5. انتقال فعال پیام انقلاب ودفاع مقدس به نسل جوان به ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

6. تقویت نقش دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی وفرهنگی کشور با ایجاد روحیه تلاش و نشاط در میان آنان و شکوفایی بیشتر آنها

7. انسجام بخشیدن به فعالیت های فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر و هدایت به سوی کار گروهی

8. پیگیری و رسیدگی به معضلات فرهنگی علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

9. کمک به ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و استعداد یابی دانشجویان عضو در جهت بهره گیری از توانایی های افراد شایسته و علاقمند به همکاری و مشارکت با انجمن های علمی فرهنگی

10. ایجاد زمینه بیشتر برای همفکری ومشارکت بیشتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

11. نمایاندن نقاط قوت و توانمندی های دانشجویان شاهد و ایثارگر

فصل دوم : ارکان و تشکیلات

ماده 3: هیات موسس

دبیر ستاد موظف است پنج نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر را به عنوان هیئت موسس کانون تعیین نماید .

1-3 : هیات موسس کانون تا انتخاب شورای مرکزی از سوی مجمع عمومی نقش شورای مرکزی را دارد .

2-3 : هیئت موسس پس از تشکیل مجمع عمومی کانون و تعیین شورای مرکزی ، منحل می شود .

ماده 4: مجمع عمومی

از اعضای اصلی کانون تشکیل می شود و مرجع سیاستگذاری سالانه کانون می باشند

1-4 : مجمع عمومی متشکل از دانشجویان شاهد وایثارگر اعضای کانون و از جمله 20 عضو اصلی است که حضور آنها درجلسات الزامی می باشد. حضور دیگر اعضا بدون حق رای بلامانع می باشد.

2-4 :حداقل اعضای مجمع عمومی کانون برای برگزاری انتخابات 20 نفر می باشد که بنا به تصمیم دبیر ستاد تا 10 نفر قابل کاهش یا افزایش نیز می باشد.

ماده 5 : شورای مرکزی کانون:

شورای مرکزی کانون دارای 5 نفر عضو اصلی و2 نفر علی البدل و یک دبیر می باشد که به مدت یکسال به وسیله مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند .

1-5 شرایط عضویت به شرح ذیل است :

1. اعتقاد و التزام به دین مقدس اسلام ،قانون اساسی و ولایت فقیه .

2. دانشجوی شاهد وایثارگر باشد.

3. در ترم گذشته سابقه مشروطی نداشته باشد .

4. محکومیت انضباطی نداشته باشد

5. موافقت استاد مشاور/ راهنما با فعالیت فوق برنامه وی .

تبصره 1 : غیبت بیش از سه جلسه در هر ترم باعث ابطال عضویت در شورای مرکزی می گردد

تبصره 2 : در صورت وقوع هریک از موارد بند 1-5 وتبصره 1 آن ، عضویت فرد درشورای مرکزی ابطال وعضو علی البدل جایگزین خواهد شد .

2-5 :دبیر کانون

دبیر کانون از میان اعضای شورای مرکزی و با رای اکثریت نصف بعلاوه یک اعضای شورای مرکزی به مدت یکسال انتخاب می شود .

3-5 : اعضای شورای مرکزی در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی همچنان به مسئولیت خود ادامه خواهند داد .

ماده 6 : اعضای کانون :

1-6 اعضای کانون به سه دسته تقسیم می شوند:

الف - اعضای اصلی : دانشجویان شاهد و ایثارگر فعال دانشگاه که در کانون ثبت نام نموده و توسط شورای مرکزی انتخاب می شوند.

ب - اعضای عادی : کلیه دانشجویان واعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای کشور، می توانند با قبول اصول و اهداف کانون ایثار، شرایط عضویت و با تکمیل فرم مربوطه ، عضو کانون شوند .

ج- اعضای افتخاری : شخصیت های برجسته علمی فرهنگی دانشگاهی حوزوی که توسط شورای مرکزی جهت عضویت دعوت می شوند .

2-6 : تنها دانشجویان شاهد وایثارگر ،حق عضویت در ارکان کانون را دارند .

3- 6 : کلیه اعضای اصلی ، عادی و افتخاری باید به عضویت حداقل یکی از کمیته های کاری کانون در آیند .

4-6 : عضویت افراد غیر شاهد با تائید دبیر ستاد امکان پذیر است .

5-6 :دانش آموختگان شاهد وایثارگر دانشگاه ، می توانند حداکثر سه سال بعد از فراغت از تحصیل در هر مقطع همچنان عضو کانون باقی بمانند .

فصل سوم: شرح وظایف

ماده 7 : وظایف مجمع عمومی

1-1-7 :عزل ونصب اعضای شورای مرکزی

2-1-7 :بررسی برنامه و فعالیتهای شورای مرکزی وتائید آنها و ارائه پیشنهاد های مورد نیاز جهت اجرا به شورای مرکزی

3-1-7 : بررسی وضعیت کانون ، پیشنهاد تغییر اساسنامه ، انحلال کانون ،تدوین و ابلاغ اولویت ها به شورای مرکزی جهت اجرا

4-1-7 :استماع گزارش سالانه شورای مرکزی

2-7 :جلسات مجمع عمومی با دعوت دبیر کانون با حضور حداقل10 عضو اصلی رسمیت می یابد ، مصوبات جلسه با رای مثبت نصف به علاوه یک حاضرین لازم الاجرا می باشد ،ولی در موارد ذیل :

الف - عزل اعضای شورای مرکزی

ب - پیشنهاد انحلال کانون به ستاد

ج - تغییر اساسنامه

حضور 20 عضو اصلی ضروری است

3-7 : در صورت پیشنهاد انحلال قطعی یا تغییر اساسنامه از سوی مجمع عمومی ، تصمیم گیری نهایی به عهده ستاد می باشد .

4-7 : در صورت استنکاف دبیر کانون از برگزاری مجمع عمومی ، دبیر ستاد با فراخوان از طریق سایت دانشگاه ، جلسه مجمع عمومی را با هر تعداد عضو برگزار می کند ومصوبات این جلسه لازم الاجرا است .

ماده 8 : وظایف شورای مرکزی ،نحوه تشکیل واداره جلسات

1-1-8 : اجرای برنامه های تصویب شده در مجمع عمومی

2-1-8 : پیشنهاد اصلاح ساختار ، مواد اساسنامه به مجمع عمومی

3-1-8 : تعیین راهکار های مناسب برای تعامل سازنده با سایر تشکل های علمی فرهنگی دانشگاه و سایر دانشگاه ها

4-1-8 :تهیه ، تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی و انتخابات کانون

5-1-8 : تشکیل کمیته هاو یا گروه های کاری فعال کانون

6-1-8 : تعیین اعضای اعضای اصلی کانون

2-8 نحوه تشکیل واداره جلسات :

1-2-8 : جلسات شورای مرکزی کانون با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد . مصوبات با رای مثبت اکثریت حاضر لازم الاجراست .

2-2-8 : شورای مرکزی موظف است پس از انتخابات تشکیل جلسه داده ونسبت به تعیین دبیر کانون اقدام نموده وی را به رئیس ستاد جهت صدور ابلاغ معرفی کند .

3-2-8 : اعضای شورا ، مسئولین کمیته های کانون را یا رای گیری از میان خود و یا دیگر اعضای اصلی کانون انتخاب می کنند .

ماده 9 : وظایف دبیر کانون

1-9 :یرگزاری جلسات مجمع عمومی و دعوت از اعضا برای حضور در جلسات عمومی و برنامه های کانون

2-9 : تشکیل جلسات منظم شورای مرکزی

3-9 مسئولیت اداره جلسات شورای مرکزی و مجمع عمومی

4-9 ابلاغ مصوبات شورای مرکزی به واحد های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها

5-9 نماینده شورای مرکزی در جلسات و مراسم

6-9 اجرای وظایف محوله از شورای مرکزی و ستاد در حدود آئین نامه

7-9 : دریافت وهزینه اعتبار و تنخواه فعالیت از مراجع ذیربط با هماهنگی دبیر ستاد در قالب برنامه های مصوب مورد تائید ستاد

8-9 : دبیر کانون می تواند مسئول کمیته روابط عمومی را به عنوان جانشین خود تعیین کند که بالاترین مقام اجرایی بعد از وی است و در صورتی که نتواند دوره مسئولیت خود را به پایان رساند ، این جانشین وظایف وی را تا انتخاب دبیر جدید انجام می دهد .

ماده 10 : مسئولیت تمام فعالیت های کانون : برعهده شورای مرکزی و در راس آن دبیر کانون و در نبود وی مسئول کمیته روابط عمومی می باشد .

ماده 11 : وظایف کمیته ها و گروههای کاری فعال کانون

شامل کمیته فرهنگی -نشریات – علمی پژوهشی- –فوق برنامه و تربیت بدنی- تبلیغات -روابط عمومی

1-11 وظایف کمیته فرهنگی :

1. شناسایی بسترهای موجود و نیازهای لازم جهت ارائه برنامه های فرهنگی

2. ارائه و تصویب برنامه ها متناسب با شعائر دینی انقلاب با محوریت آرمان شهیدان.

3. تلاش در جهت ایجاد روحیه نشاط در میان دانشجویان و معرفی فرهنگ جهاد و شهادت در محیط دانشگاه.

4. همکار و هماهنگی با کلیه واحد های شورا در جهت رسیدن به هداف تشکل.

5. طراحی و برگزاری همایش ،مسابقات،سخنرانی ها فرهنگی و هر گونه طرح که در قالب فرهنگی باشد.

6. طراحی و برگزاری اردوها ،جشن ها و نمایشگاه ها

2-11وظایف کمیته علمی –پژوهشی :

1. تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی مدیریت امور(دانشجویان) شاهد وایثارگر مطابق با قوانین دانشگاه

2. ارائه برنامه های علمی در آغاز هر ترم و هماهنگی جهت تشکیل و برگزاری برنامه.

3. پیشنهاد برگزاری کلاسهای علمی متناسب با نیاز دانشجو جهت تقویت بنیه علمی.

4. پیگیری و بررسی مشکلات علمی – آموزشی اعضای دانشجویی کانون

5. هماهنگی و همکاری با کلیه واحد ها جهت اهداف تشکل.

3-11 وظایف کمیته تبلیغات :

1. فعالیت های تبلیغی جهت جذب نیرو و انتشار فعالیت.

2. ضبط و ثبت فعالیت های کانون

3. تهیه پوستر های تبلیغاتی در مناسبت های و برنامه های مختاف.

4. جلب مشارکت دانشجویان در فعالیت ها و برنامه ها.

5. همکاری و هماهنگی با واحد های شورا در جهت اهداف تشکل

6. تهیه مطالب و فعالیت جهت فعال سازی بردهای تبلیغاتی سطح دانشگاه

7. تهیه فیلم و نوار در برنامه های مختلف با هماهنگی و صلاح دید اعضای شورا.

4-11 وظایف کمیته روابط عمومی :

1. مسئول این کمیته جانشین دبیر و نیز سخنگوی کانون می باشد.

2. مجری و تنظیم برنامه ها و فعالیت ها زیر نظر دبیر کانون.

3. جمع آوری و ارائه صورت جلسات.

4. هماهنگی با مسئولین و اعضاءجهت برگزاری برنامه ها.

5. اطلاع رسانی دانشجویان و رابط بین مسئولین و اعضا.

6. هماهنگی و همکاری با واحدهای دیگر شورا در جهت اهداف تشکل.

5-11 وظایف کمیته نشریات :

1. سیاستگذاری لازم در مطالب نشریه به وسیله مشورت با دیگر اعضای شورای مرکزی کانون.

2. انتخاب و معرفی هیات تحریریه نشریه کانون.

3. هماهنگی و هم سو بودن مطالب با اهداف کانون.

4. پیگیر و اقدامات لازم جهت آماده سازی نشریه .

5. هماهنگی و همکاری با واحد های دیگر شورا در جهت اهداف تشکل.

6. نظارت بر نشریه های دانشجویی تحت نظر ستاد

6-11 وظایف کمیته فوق برنامه :

1. برگزاری اردوهای بازدید از مناطق جنگی و آثار دفاع مقدس

2. برگزاری اردوها داخل و خارج استانی­­­­

3. برگزاری مسابقات ورزشی برای دانشجویان

4. تاسیس انجمن های هنری در چارچوب اهداف کانون ایثار نظیر هنرهای تجسمی، عکس، فیلم ،تئاترو سینما و ادبیات و شعر.

5. تاسیس کتابخانه ویژه آثار مربوط به دفاع مقدس جهت استفاده دانشجویان

6. تهیه آرشیو کامل سرگذشت و زندگینامه شهیدان وچهره های ایثارگر برجسته به صورت جامع و قابل استناد.

ماده12 : تخلفات کانون

طبق آیین نامه فعالیت کانون های دانشجویی دانشگاه

فصل چهارم : وضعیت حقوقی -اداری و مالی کانون

ماده 13 :این کانون به علت دانشجویی بودن تمرکز اصلی آن نسبت به دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت حمایت بنیاد و ستاد می باشد.

1-13 : بودجه و امکانات مورد نیاز فعالیت کانون از محل اعتبارات مرتبط با فعالیت کانون های معاونت دانشجویی دانشگاه تامین می گردد .

2-13 : بدیهی است بنیاد و دبیر ستاد نیز از محل امکانات و اعتبارات خود از کانون حمایت های لازم را به عمل خواهند آورد.

فصل پنجم : ابلاغ ، اجرا و تفسیر آیین نامه

ماده 14 : ستاد مرجع نظارت عالیه و تفسیر آئین نامه می باشد .

تبصره 3 : کانون موظف است گزارش سالانه فعالیت های خود را از طریق دبیر ستاد به بنیاد و معاونت دانشجویی دانشگاه ارائه نماید .

ماده 15 : آین آیین نامه در یک مقدمه ، پنج فصل ، 15 ماده و 3 تبصره در تاریخ 6/6/1390 در جلسه 71 ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه به تصویب رسید و جهت اجرا به بنیاد و معاونت دانشجویی و دبیر ستاد ابلاغ شد .

 

کانون ایثار      :  فرم عضویت

دانشجویان برای ثبت نام در کانون ایثار می توانند به دفتر این کانون واقع در ساختمان آموزش مراجعه کنند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱