پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

 

 

 

نام و نام خانوادگی

آغاز ریاست

پایان ریاست

دکتر اسماعیل اسدی بروجنی

1387

1393

دکتر عبدالله معتمدی

1384

1387

دکترعلیر ضا فیروز

1380

1384

دکتر برات قبادیان

1376

1380

دکترهوشنگ طالبی

1374

1376

دکتر ادریس

1370

1374

 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است