وظایف و اختیارات رییس دانشگاه شهرکرد


١١ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٥:٣٣   
تعداد بازدید:    ٥٥٣٥    
centered image

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱