چهارشنبه ٣ بهمن ١٣٩٧

          دکتر سعداله هوشمند ( استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی)

سوابق پژوهشی و تحصیلی

 

 

 مدیران اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به ترتیب احراز مسئولیت

از 1370 تا 1372

دکتر حمید زرکش

از 1372 تا 1375

دکتر عزیزالله علوی

از 1375 تا 1378

دکتر سعداله هوشمند

از 1378 تا 1382

دکتر محمد علی علاءالدینی

از 1382 تا 1388

دکتر عبدالحسین جمالی

از 1388 تا 1393

دکتر عبدالرحمن معتمدی

از سال 1393 تا کنون

دکتر سعداله هوشمند






کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است