پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦

شهید عبدالرضا بیرانوند

تاريخ تولد:

30/ 1/ 1345

مکان تولد:

بزازنا بروجرد

تاريخ شهادت:

21/ 4/ 1365

مكان شهادت:

جزیره مجنون

محل مزار:

گلزار شهدای روستای بزازنا

رشته:

امور دامی

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


شهید بهروز رئیسی

تاريخ تولد:

3/ 9/ 1337

مکان تولد:

شهرکرد

تاريخ شهادت:

23/ 4/ 1361

مكان شهادت:

شلمچه (عملیات رمضان)

محل مزار:

گلزار شهدای شهرکرد

رشته:

امور دامی

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


شهید عیسی رحیمی

تاريخ تولد:

16/ 2/ 1346

مکان تولد:

هرسین کرمانشاه

تاريخ شهادت:

21/ 4/ 1365

مكان شهادت:

جزیره مجنون

محل مزار:

گلزار شهدای محمدی هرسین

رشته:

امور دامی

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


شهید هاشم چوبداران

تاريخ تولد:

1/ 4/ 1345

مکان تولد:

تهران

تاريخ شهادت:

22/ 3/ 1367

مكان شهادت:

شلمچه

محل مزار:

بهشت زهرا تهران

رشته:

امور زراعی

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


شهید عباس پیله ور قلی زاده

تاريخ تولد:

27/ 7/ 1346

مکان تولد:

رفسنجان

تاريخ شهادت:

5/ 1/ 1367

مكان شهادت:

شیخ صالح ایلام

محل مزار:

گلزار شهدای رفسنجان

رشته:

امور دامی

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


شهید سید مسعود مهدوی

تاريخ تولد:

1/ 2/ 1346

مکان تولد:

اصفهان

تاريخ شهادت:

23/ 4/ 1361

مكان شهادت:

اصفهان (بمباران هوایی)

محل مزار:

گلستان شهدای اصفهان

رشته:

امور زراعی

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


شهید اکبر هادیپور هفشجانی

تاريخ تولد:

1/ 1/ 1336

مکان تولد:

اصفهان

تاريخ شهادت:

5/ 1/ 1361

مكان شهادت:

دشت عباس (عملیات فتح المین)

محل مزار:

گلستان شهدای اصفهان

رشته:

دامپروری

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


شهید علی میرخلف زاده

تاريخ تولد:

1/ 4/ 1345

مکان تولد:

اصفهان

تاريخ شهادت:

21/ 3/ 1360

مكان شهادت:

دارخوئین

محل مزار:

گلستان شهدای اصفهان

رشته:

زراعت و اصلاح نباتات

دانشكده:

کشاورزی

 

وصیت نامه و زندگی نامه

       
 

 


     
 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است