اداره روابط عمومی


٣٠ آذر ١٣٩٦ ساعت ١٢:٤٢   
تعداد بازدید:    ٥١٦٠    

 

 

 

مدیر روابط عمومی

 
نام و نام خانوادگی

آزاده یارمحمدی

☎️  شماره تماس: 038-32321631 (داخلی 2269)
 دورنگار: 038-32321631
​ سامانه پیام کوتاه: 10002433

 پست الکترونیک:

a.pr.sku@gmail.com

 

کارشناسان:

 

 

1-​  یوسف علیمردانی          شماره تماس:2270

 2- مریم رضایی شهرکی

3-نسرین قطره 

4-رضا طهماسبی

 

 

 

 

 

 

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱