دوشنبه ٥ فروردين ١٣٩٨

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی:

                                                                                                                        

دکترمحمدعلی محمدی

عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

ایمیل: m.a.mohammadi@eng.sku.ac.ir 

 

کارشناس حوزه ریاست:

امیر هاشمی

مسئول دفتر حوزه ریاست:

سوسن فتاحی

 تلفن مستقیم دفتر: 32324410

دورنگار: 32324412
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است