سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی:

دکتر کرامت ا.. سعیدی

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

ایمیل: Saeidi@agr.ac.ir

 

کارشناس حوزه ریاست:

رضا حسین پور

مسئول دفتر حوزه ریاست:

سوسن فتاحی

 تلفن مستقیم دفتر: 32324410

دورنگار: 32324412
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است