شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩

اعضاي حقوقي هيات امنا 

1-‌ آقاي دكترمنصور غلامي،  وزيرمحترم علوم، تحقيقات وفناوري و رئيس هيات امنا

2ـ آقاي دكتر عبدالرضا باقري قائم مقام محترم وزير و رئيس مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌هاي مميزه.

3-‌ آقاي دكتر برات قباديان، رئيس محترم كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه شهركرد.

4ـ  آقاي دكتر سعيد كريمي ، رییس محترم دانشگاه شهركرد و دبير هيأت امناي دانشگاه شهركرد.

5 – آقاي طهمورث الياسي بختياري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري؛

6- آقاي دكتر شهاب كسكه معاون مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌هاي مميزه.

 

اعضاي حقيقي هيات امنا 

1- حجت الاسلام والمسلمين حاج آقامحمدعلي نكونام، نماينده محترم ولي فقيه در استان و عضوهيات امنا.

2-آقاي مهندس اقبال عباسي، استاندار محترم استان چهارمحال و بختياري و عضوهيات امنا.

3- آقاي دكتر سيد حميد پورمحمدي، معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور و عضو هيات امنا.

4- آقاي دكتر اردشير نوريان، نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات امنا.

5- آقاي  دكتر بهروزشيران، معاون محترم آموزشي دانشگاه شهركرد و عضوهيات امنا.

6- آقاي دكتر بهزاد قاسمي، هيات علمي محترم دانشگاه شهركرد و عضو هيات امنا.

 

مسئول دبیرخانه هیات امناء:

آقای رضا حسین پور

شماره تلفن  دبیرخانه: 32324410-038      داخلی:2110،2111

شماره فاکس: 32320015-038

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است