گروه بودجه تشکیلات و تحول اداری


١٧ فروردین ١٣٩٨ ساعت ٩:٤٤   
تعداد بازدید:    ٢٣٤٧    

گروه بودجه تشکیلات و تحول اداری با اعتقاد به ارزش های الهی و در هماهنگی با سنت های هستی در کلیه فعالیتعای خود کرامت انسانی را محترم شمرده و به آن ارج می نهد بر این باوریم که صداقت و درستی ، وفای به عهد و امانت داری و رعایت قوانین و مقررات ارکان اعتماد آفرین همکاری با تمام ذینفعان است. گروه بودجه تشکیلات و تحول اداری خود را در قبال ارباب رجوع پاسخگو می داند و در فرایند ارائه خدمت به ایشان از هر گونه راهنمایی و انتقال دانش و تجربه در حد بضاعت خویش دریغ نخواهد کرد گروه بودجه تشکیلات و تحول اداری به نهادینه شدن کیفیت در کل زنجیره ارزش ارائه خدمات و بهبود مستمر در فرایندهای کار خود می اندیشد. به باور این گروه یادگیری در ابعاد فردی و سازمانی یک ارزش ویژه است و نیروی انسانی منبع حیاتی و سرمایه های اصلی هر دستگاهی است و بدین جهت در عین اعتقاد به انگیزش و خشنودی کارکنان در یک همکاری پایدار به رشد و تعالی و توانمند سازی این سرمایه های اصلی دانشگاه می اندیشد.

شرح وظایف

 

 • نجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری و مالی.
 • همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.
 • ابلاغ بودجه مصوب هریک از واحدها (درصورت نیاز) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 • نظارت بر حسن اجرای بودجه واحدها.
 • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی.
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی درمدیریت دانشگاه.
 • بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش‌کار در آنها با توجه به برنامه‌ توسعه دانشگاه.
 • انجام بررسی های سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری معاونت اداری و مالی.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
 • برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول‌اداری و بهره‌وری.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
 • برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء.
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • شرکت فعال در شوراها ، کمیته‌ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرحهای عمرانی دانشگاه.
 • پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی .
 • انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی،سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه .
 • انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها،روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ،تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید .
 • پشتیبانی،هدایت و نظارت برفعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه .
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های تحول‌اداری و بهره‌وری در‌دانشگاه.
 • اجرای برنامه های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول اداری و بهره وری . 
 •  
  معرفی کارکنان
   
   
   

  سرپرست بودجه تشکیلات و تحول اداری

  نام و نام خانوادگی
  محسن کریم زاده
  رشته و مدرک تحصیلی
  لیسانس حسابداری
  تلفن تماس
  2283
   
   

  کارشناس مسئول بودجه و تشکیلات

  hatami.jpg

  نام و نام خانوادگی
  یاور حاتمی
  رشته و مدرک تحصیلی
  لیسانس حسابداری
  تلفن تماس
  2283
   
  کارشناس بودجه و برنامه ریزی

  ahmadpour.png

  نام و نام خانوادگی
  غلامرضا احمد پور
  رشته و مدرک تحصیلی
  لیسانس مدیریت
  تلفن تماس
  2283
   
   
   

  کارشناس جمع آوری اطلاعات

  hedari.png

  نام و نام خانوادگی

   

  حجت الله حیدری گرم دره
  رشته و مدرک تحصیلی
  لیسانس ریاضی کاربردی
  تلفن تماس
  2286
   
   
   
   
   
   
   

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱