اخبار و اطلاعیه ها


١٧ بهمن ١٤٠٠ ساعت ١٠:٥٠   
تعداد بازدید:    ٩٦٣    

برگزاری جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان چهارمحال و بختیاری

جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام الله مجيد در تاريخ 26/10/1401 با حضور کلیه اعضاء برگزار  گردید. در این جلسه مواردی که در طی بازدیدهای متعدد از دانشگاههای دولتی شهرکرد (شامل مدیریت طرح و برنامه و تشکیلات، حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه) و تعدادی از واحد ها و مراکز دانشگاه پیام نور استان احصاء شده بود و در جلسات کارگروههای مربوطه به تصویب رسیده بود، مطرح و مواردی جمعا به تعداد 50 بند، جهت اعلام به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین اعلام به زیرنظامها، به تایید و تصویب هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان رسید.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه پيام نور استان  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 18/10/ 1401  راس ساعت 13 برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر محمد یاسین سیفی نماینده دانشگاه پیام نور استان، آقای دکتر جعفر اسماعیلی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی بیاتی عضو کارگروه و آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، پیرو بازدیدهایی که از مراکز و واحد های پیام نور استان انجام شده بود مصوباتی به تصویب رسید.

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه دولتی شهرکرد

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه شهرکرد  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 17/10/ 1401  راس ساعت 13 برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، خانم دکتر افسانه قانی نماینده دانشگاه شهرکرد، آقای دکتر نبی الله یارعلی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی انصاری اردلی عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی و آقای دکتر ولی الله نصیری نمایندگان هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، پیرو بازدیدهایی که از حوزه مدیریت طرح و برنامه دانشگاه شهرکرد و حوزه معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه انجام شده بود، مواردی را به تصویب رسید.

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری  با فرماندار محترم شهرستان فارسان

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء در تاريخ 14/10/1401 با آقای دکتر سید هادی صالحی فرماندار محترم شهرستان فارسان برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر جعفر اسماعیلی عضو کارگروه، آقای دکتر علی بیاتی عضو کارگروه و آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی و آقای دکتر احمد نادری رئیس دانشگاه پیام نور مرکز فارسان حضور داشتند، در خصوص رفع مشکلاتی از دانشگاه علمی کاربردی فارسان که در حوزه شهرستانی قابل حل بودند مصوباتی به تصویب و امضا رسید.

لینک خبر در سایت فرمانداری فارسان:http://farsan.ostan-chb.ir/news/180090

 

برگزاری جلسه کارگروه های تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های دولتی شهرکرد، آزاد اسلامی، پیام نور، فنی و حرفه ای، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و نو آوری استان چهارمحال و بختیاری با فرماندار محترم شهرستان بروجن

جلسه کارگروه های تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های دولتی شهرکرد، آزاد اسلامی، پیام نور، فنی و حرفه ای، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و نو آوری استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء در تاريخ 30/09/1401 با آقای مهندس فتاح کرمی فرماندار محترم شهرستان بروجن برگزار گردید. در این جلسه که آقای مهندس خلیلیان معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان بروجن، آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه ها، آقای دکتر قادری نماینده محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان، آقای دکتر عبداللهیان نماینده محترم دانشگاه فنی حرفه ای استان، آقای دکتر سیفی نماینده محترم دانشگاه پیام نور استان، آقای دکتر احسان شهبازی نماینده پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد استان، آقایان دکتر نبی الله یارعلی، دکتر علی انصاری اردلی، دکتر مصطفی شخصی نیایی، دکتراسدی، دکتر لطفعلیان و خانم دکتر اعظم مختاری و خانم  دکتر افسانه قانی، اعضای محترم کارگروههای تخصصی و آقای مهندس صمدی مسئول محترم مراکز رشد شهرستان بروجن، آقای دکتر کیوانی رئیس محترم دانشگاه آزاد واحد بروجن، آقای دکتر یزرگمهر رئیس محترم دانشگاه پیام نور مرکز بروجن، آقای دکتر رضایی رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه ای بروجن و آقای دکتر جعفرپور مسئول راه اندازی دانشکده های فنی مهندسی و منابع طبیعی بروجن حضور داشتند، در خصوص رفع مشکلاتی از دانشگاه های شهرستان بروجن که در حوزه شهرستانی قابل حل بودند 20 مصوبه به تصویب و امضا رسید و جناب فرماندار محترم بر پیگیری این مسایل قول مساعد دادند.​

 

برگزاری جلسه کارگروه های تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های آزاد، پیام نور و جامع علمي كاربردي استان چهارمحال و بختیاری با فرماندار محترم شهرستان لردگان

جلسه کارگروه های تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های آزاد، پیام نور و جامع علمي – كاربردي استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء در تاريخ 15/09/1401 با آقای دکتر رضا بامیری فرماندار محترم شهرستان لردگان برگزار گردید. در این جلسه که آقای مهندس طهماسبی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لردگان، آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه ها، آقای دکتر میثم طاهری دهکردی نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، آقای دکتر سیفی نماینده دانشگاه پیام نور استان، آقای دکتر ولی الله نصیری وآقای دکتر روح الله همتی نمایندگان حقیقی هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی، آقایان دکتر ستار توحیدی فر، دکتر مصطفی شخصی نیایی دکتر جعفر اسماعیلی اعضای کارگروههای تخصصی و آقای مهندس جمالی رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز لردگان، آقای دکتر بیژن خلیل مقدم رئیس دانشگاه آزاد پردیس لردگان و آقای دکتر عظیمی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز لردگان حضور داشتند، در خصوص رفع مشکلاتی از دانشگاه های شهرستان لرگان که در حوزه شهرستانی قابل حل بودند مصوباتی به تصویب و امضا رسید و جناب فرماندار محترم بر پیگیری این مسایل قول مساعد دادند.

لینک خبر جلسه فوق در سایت فرمانداری شهرستان لردگان:

https://lordegan.ostan-chb.ir/news/179825

 

برگزاری جلسه کارگروه های تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های آزاد و پیام نور استان چهارمحال و بختیاری با فرماندار محترم شهرستان اردل

جلسه کارگروه های تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های آزاد و پیام نور استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء در تاريخ 16/09/1401 با آقای مهنس یعقوب شکوهی فرماندار محترم شهرستان اردل برگزار گردید. در این جلسه که آقای مهندس انصاری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان اردل، آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه ها، آقای دکتر سیفی نماینده دانشگاه پیام نور استان، آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده حقیقی هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی، آقایان دکتر ستار توحیدی فر، دکتر مهدی اسدی آقبلاغی، دکتر صادق میراحمدی و دکتر جعفر اسماعیلی اعضای کارگروههای تخصصی آقای دکتر جلیل رئیس دانشگاه آزاد پردیس اردل و آقای دکتر احمدی رئیس دانشگاه پیام نور واحد اردل حضور داشتند، در خصوص رفع مشکلاتی از دانشگاه های شهرستان اردل که در حوزه شهرستانی قابل حل بودند مصوباتی به تصویب و امضا رسید و جناب فرماندار محترم بر پیگیری این مسایل قول مساعد دادند.

لینک خبر جلسه فوق در سایت فرمانداری شهرستان اردل:

https://ardal.ostan-chb.ir/news/179835

ضمنا اعضای نظارت، به همرا فرماندار محترم در جشن روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اردل شرکت کردند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه دولتی شهرکرد

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه شهرکرد  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 25/8/1401  راس ساعت 9 برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر رحمت الله فتاحیان دهکردی نماینده دانشگاه شهرکرد، آقای دکتر نبی الله یارعلی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی انصاری اردلی عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی و آقای دکتر ولی الله نصیری نمایندگان هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، پیرو بازدیدهایی که از حوزه مدیریت طرح و برنامه دانشگاه شهرکرد، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و نیز حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه انجام شده بود، مواردی را به تصویب رسید.

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي كاربردي استان چهارمحال و بختیاری  با فرماندار محترم شهرستان فارسان

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي – كاربردي استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء در تاريخ 12/07/1401 با آقای دکتر سید هادی صالحی فرماندار محترم شهرستان فارسان برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر میثم طاهری دهکردی نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، آقای دکتر رسول احمد محمودی عضو کارگروه و آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی، دکتر داریوش محمدی عضو متخصص تیم بازدید کننده و آقای دکتر عزیزی رئیس دانشگاه غلمی کاربردی واحد فارسان حضور داشتند، در خصوص رفع مشکلاتی از دانشگاه علمی کاربردی فارسان که در حوزه شهرستانی قابل حل بودند مصوباتی به تصویب و امضا رسید.

برگزاری جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان چهارمحال و بختیاری

جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام الله مجيد در تاريخ 28/04/1401 برگزار  گردید. در این جلسه مواردی که در طی بازدیدهای متعدد از کلیه دانشگاههای استان احصاء شده بود و در جلسات کارگروههای مربوطه به تصویب رسیده بود، مطرح و مواردی جمعا به تعداد 49 بند، جهت اعلام به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین اعلام به زیرنظامها، به تایید و تصویب هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان رسید.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فنآوری و مراکز رشد) استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فنآوری و مراکز رشد) استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 25/03/ 1401  راس ساعت 11 و 30 دقیقه برگزار  گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر مصطفی شخصی نیایی عضو کارگروه ، آقای دکتر محمد روشن ضمیر عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر مصطفی شخصی نیایی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غير انتفاعي  و موسسات آموزش عالی آزاد استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غير انتفاعي  و موسسات آموزش عالی آزاد استان  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 25/03/ 1401  راس ساعت 9 صبح برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر رضا قادری نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان، آقای دکتر دکتر امین صیدایی نماینده موسسه غیر انتفاعی نور هدایت شهرکرد، آقای دکتر ستار توحیدی فر عضو کارگروه ، خانم دکتر اعظم مختاری عضو کارگروه و آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر ستار توحیدی فر به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرایی (دانشگاه فرهنگیان) استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فرهنگیان استان  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 24/03/ 1401  راس ساعت 11 و 30 دقیقه برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، خانم دکتر خدیجه ترکی هرچگانی نماینده دانشگاه فرهنگیان استان، آقای دکتر صادق میر احمدی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی بیاتی عضو کارگروه و آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر صادق میر احمدی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحد ها و مراکز دانشگاه پيام نور استان  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 24/03/ 1401  راس ساعت 9 برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر پژمان محمدی ده چشمه نماینده دانشگاه پیام نور استان، آقای دکتر جعفر اسماعیلی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی بیاتی عضو کارگروه و آقای دکتر ولی الله نصیری نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر جعفر اسماعیلی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه دولتی شهرکرد

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه شهرکرد  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 23/03/ 1401  راس ساعت 9 برگزار گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر رحمت الله فتاحیان دهکردی نماینده دانشگاه شهرکرد، آقای دکتر نبی الله یارعلی عضو کارگروه ، آقای دکتر علی انصاری اردلی عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی و آقای دکتر ولی الله نصیری نمایندگان هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر نبی الله یارعلی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی و حرفه های استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 22/03/ 1401  راس ساعت 11 و 30 دقیقه برگزار  گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر مصطفی عبداللهیان دهکردی نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای استان، آقای دکتر امین لطفعلیان عضو کارگروه ، آقای دکتر مهدی اسدی آقبلاغی عضو کارگروه آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر مهدی اسدی آقبلاغی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

برگزاری جلسه کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي كاربردي استان چهارمحال و بختیاری

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع علمي – كاربردي استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 22/03/1401 راس ساعت 9 صبح برگزار  گردید. در این جلسه که آقای دکتر گرشاسب ریگی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و رئیس کارگروه، آقای دکتر میثم طاهری دهکردی نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، آقای دکتر رسول احمد محمودی عضو کارگروه و آقای دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استانی حضور داشتند، ضمن تصویب مصوباتی، آقای دکتر رسول زمانی احمد محمودی به عنوان دبیر کارگروه انتخاب شدند.

 

برگزاری جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان چهارمحال و بختیاری

جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني با حضور اعضاء و تلاوتي چند از كلام اله مجيد در تاريخ 27/02/1401 برگزار  گردید. در ابتدای جلسه دبير هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت گزارشي در خصوص بازديد هاي انجام شده از دانشگاه ها، موسسات و مراکز پژوهشی استان و همچنیین ارسال و ثبت گزارش بازدیدها و کلیه اطلاعات اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و دانشجویان کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در سیستم هس ارائه نمودند و مقرر گرديد در خصوص زير نظام هاي آموزش عالي موجود در استان بعد از اتمام بازديدها هر كدام از آنها كارگروههاي مربوطه تشكيل و نسبت به انتخاب دبیر هر کارگروه نیز اقدام گردد. گزارش به روز سانی و تکمیل سایت دانشگاه قسمت هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و درج تمامی اخبار و گزارش بازدیدها از مراکز آموزش عالی استان  که قابل رویت می باشد، توسط دبیر هیات نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت انجام گردید. کارگروههای هفت گانه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان و اعضای مربوطه تصویب شد و معارفه اعضاي جديد كارگروه‌هاي مربوطه براساس آيين نامه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني وزارت علوم تحقيقات و فنآوري انجام شد. جلسه پس از تصویب چند مصوبه دیگر و با ذکر صلوات پایان یافت.

راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری شکایات هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

سامانه ثیت و پیگیری شکایات هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد. متقاضیان می توانند از طریق لینک زیر پس از ثبت نام، دریافت نام کاربری و رمز عبور با ورود به سامانه در قسمت هیات نظارت و ارزیابی استانی، گزارش و شکایت خود را به صورت محرمانه ثبت نمایند. پیگیری درخواست نیز از طریق ورود به همین سامانه امکان پذیر می باشد.

https://service.sku.ac.ir/Login.aspx

انتصاب اعضای حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای استان

با عنایت به معرفی روسای زیرنظامها و پیشـنهاد سرپرست محترم دانشگاه شهرکرد و به موجب بند 1 از ماده 10 آیین نامۀ نظام نظارت، ارزیابی و تضـمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوري، احکام انتصاب دبیر و اعضای حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري توسط رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضـمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوري صادر شد. اسامی اعضای مصوب شده به شرح زیر است:

آقای دکتر گرشاسب ریگی به عنوان دبیر و عضو حقوقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري

آقای دکتر روح الله همتی به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه شهرکرد)

آقای دکتر نصیری به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه شهرکرد)

آقای دکتر پژمان محمدی ده چشمه به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه پیام نور)

آقای دکتر میثم طاهری دهکردی به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه جامع علمی-کاربردی)

آقای دکتر مصطفی عبدالهیان دهکری به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه و فنی و حرفه ای)

خانم دکتر خدیجه هرچگانی به عنوان عضو حقیقی ششمین دوره هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاري (نماینده زیرنظام دانشگاه فرهنگیان)

لیست کامل اعضای هیات نظارت استانی در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://sku.ac.ir/Vice-President/admin/Page/4253/

 

انتصاب اعضای کارگروههای تخصصی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تعداد ۱۴ نفر اعضای متخصص و صاحب نظر کارگروههای تخصصی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان چهارمحال و بختیاری منصوب شدند. اسامی اعضای هیات علمی عضو کارگروه ها در منوی کارگروهها تخصصی سایت هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در حال بروز رسانی است.
 پس از معرفی سایر اعضا از طرف زیر نظامهای مربوطه، کارگروهها تشکیل جلسه خواهند داد و ضمن انتخاب دبیر هر کارگروه، بازدیدهای دوره ای و نظارت و ارزیابی از مراکز آموزش عالی زیر مجموعه انجام می شود.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱