تماس با ما


١٧ بهمن ١٤٠٠ ساعت ١٠:٥٣   
تعداد بازدید:    ٥٤٣    


آدرس: شهرکرد. بلوار رهبر. دانشگاه شهرکرد. هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی
کد پستی: ۸۸۱۸۶۴۱۴۱ 


تلفن: ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ داخلی: ۲۷۱۷


ایمیل: E-mail:nezostani@sku.ac.ir


ارتباط مستقیم با دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان آقای دکتر گرشاسب ریگی با شماره همراه ۰۹۱۳۳۸۲۶۰۴۰ از طریق تماس تلفنی و پیام رسانی در فضای مجازی امکان پذیر است.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱