دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٧١٣
 
دفتر نشریات دانشجویی حوزه معاونت فرهنگی

همایش مدیران مسئول نشریات دانشگاهی سراسر کشور

کد اطلاعیه: ١٠٤٧
تاریخ اطلاعیه: ١١ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ٩:٥٨


پانزدهمین همایش مدیران مسئول نشریات دانشگاهی سراسر کشور برای انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در شورای مرکزی ناظربرنشریات دانشگاهی از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ الی ۱۳۹۶/۲/۱۵ در دانشگاه شیراز برگزار می گردد ،مدیر مسئولان نشریات برید ورستار جهت شرکت در همایش اعزام می شوند.

​​کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است