پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٦١٧
 
معاونت فرهنگی -اجتماعی دانشگاه

چالش های انتخاباتی ایران

کد اطلاعیه: ١٠٦٦
تاریخ اطلاعیه: ١٦ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٠:٥٢


چالش های انتخاباتی ایران با حضور دکترمحمود صادقی ​​

 کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است