یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٧٨١
 
معاونت فرهنگی -اجتماعی دانشگاه:

نشست مدیران فرهنگی واجتماعی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور در مازندران

حضور جناب آقای دکتر احمدی پور مدیر کل امور فرهنگی وجناب آقای دکتر صادقی مدیر امور اجتماعی دانشگاه شهرکرددر نشست مدیران فرهنگی واجتماعی دانشگاههای کشور در مازندران
کد خبر: ٣٢١٣
تاریخ انتشار: ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٢:٥٠

​​


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است