یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

کارشناس : آزاده یارمحمدی

معرفی واحد نشریات:

این واحد به کمک دانشجویان اهل قلم پرداخته تا بتوانند از طریق نشریات دانشجویی به بیان اخبار ، عقاید ، افکار وتعاملات دانشجویی با یکدیگر وجامعه بپردازند . نشریات دانشجویی در حقیقت پیشانی حرکت فکری ، فرهنگی ، سیاسی دانشجویان و بازتاب رنگین کمان اندیشه فعالیت قشر دانشجو می باشد . چه نشریات عمومی که از هر بابی سخنی به میان می آورند و چه نشریات علمی و تخصصی که با تلاش دانشجویان جویای دانش و صاحب قلم با کمک برخی اساتید دلسوز سامان می یابند . با توجه به سفارش مقام معظم رهبری در خصوص آزاد اندیشی در دانشگاهها و نیز جایگاه نشریات دانشجویی در تحقق این امر ، اهمیت بالای فعالیت متفکرانه و مستقل فکری در نشریات بیش از پیش مد نظر است .

شرح وظایف واحد نشریات

۱ - صدور مجوز انتشار نشریه و پیگیری بررسی صلاحیت متقاضیان در کمیته نظارت بر نشریات.

۲- بررسی کلاس های آموزشی ویژه مدیران مسئول و اعضای هیأت تحریریه نشریات.

۳- بررسی سطح نشریات مطابق با طرح طبقه بندی نشریات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشریه.

۴- ارتباط و هماهنگی جلسات کمیته ناظر بر نشریات.

۵- ارتباط و هماهنگی با صاحبان امتیاز، مدیران مسئول نشریات دانشجویی و سر دبیران در برگزاری نشست مطبوعاتی.

۶- تهیه فرم های مورد نیاز مربوط به نشریات(فرم تقاضای انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و ...، فرم انتشار نشریات، فرم رده بندی.)

۷- تشکیل پرونده و صدور مجوز جهت نشریاتی که تأیید صدور مجوز انتشار خود از کمیته نظارت بر نشریات دریافت نموده اند.

۸- پیگیری شکایات و ارسال آن به کمیته نظارت بر نشریات جهت بررسی.

۹- ارتباط و هماهنگی با مسئول چاپخانه و نظارت بر امور چاپ نشریات.

۱۰- برگزاری جلسات انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته نظارت بر نشریات و شورای مرکزی ناظر.

۱۱- اطلاع رسانی به موقع جهت شرکت مدیران مسئول در همایش ها، مسابقات، جشنواره ها و تهیه در آرشیو نشریات.

۱۲- توزیع نشریات منتشر شده جهت استحضار اعضای کمیته نظارت، شورای مرکزی ناظر وهماهنگی واحد های ذیربط.

۱۳- مستند سازی اطلاعات و تهیه گزارش های مربوطه.

۱۴- کد بندی و سال بندی نشریات.

۱۵- به روز رسانی آرشیونشریات.

۱۶- تغییر اطلاعات جامع نشریات.

۱۷- به روز رسانی اطلاعات جامع.

۱۸-برگزاری کلاس های آموزش روزنامه نگاری (مدیریت مطبوعات) ویژه مدیران مسئول، سردبیران واعضای هیأت تحریریه نشریات.

۱۹-برگزاری کلاس های آموزش صفحه آرایی با نرم افزار InDesign) ویژه سردبیران واعضای هیأت تحریریه نشریات.

۲۰-شرکت در جشنواره های بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها

۲۱-شرکت در جشنواره های نشریا ت دانشگاه های سراسر کشور

۲۲-شرکت درانتخابات مدیران مسئول دانشگاه های سراسر کشورجهت انتخاب مدیران مسئول درکمیته ناظر بر نشریات و شورای مرکزی ناظر

 

مجله  باینری شماره ۱

 صفیر  شماره ۱

سیری در دامپزشکی   شماره ۱

روزنه  شماره۱

رویش شماره ۱

راه توسعه شماره ۱

رویش شماره ۲

نشریه پالس شماره ۱

ایده فن آور شماره ۱ 

عمران شماره ۱

بامدادان شماره ۱

نشریه نشریه الل  ۱

نشریه آوا

​نشریه بیوسیستم

نشریه دام ودانش

نشریه قلم

نشریه نانو تک

نشریه حوراء

نشریه پردیس

​نشریه جناب آقای ادیب

​نشریه انجمن علمی مشاوره

نشریه ربونیک

نشریه باینری

نشریه رئوستا

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است