دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧

 

مسئولیت رسیدگی به امورفرهنگی دانشگاه، دبیرکمیته ناظربرنشریات دانشگاهی، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها یی که متناسب با نیازها ، رشد، آگاهی وتقویت  توان تجزیه وتحلیل دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی می باشد، تدوین عملکرد حوزه فرهنگی و فوق برنامه دانشگاهی، رسیدگی به امور انتشارات معاونت فرهنگی، توسعه روابط با دستگاههای مرتبط ازقبیل وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، ستاد اقامه نماز و... درراستای توسعه وترویج بسترهای فرهنگی ، فعالیتهای هنری، علمی، مذهبی و اسلامی برنامه ریزی برنامه موثرفرهنگی متناسب با خط مشی ها و وظایف راهبردی و ذاتی دانشگاه،  برنامه ریزی و امور اجرایی فرهنگی دانشگاه با توجه به ارزشهای اسلامی و دینی، اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی؛ شرکت در جلسات داخل و خارج سازمانی مرتبط با حوزه فرهنگی و...

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است