پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦

 

مسئولیت رسیدگی به امورفرهنگی دانشگاه، دبیرکمیته ناظربرنشریات دانشگاهی، برنامه ريزي و اجراي برنامه ها يي که متناسب با نيازها ، رشد، آگاهي وتقویت  توان تجزيه وتحلیل دانشگاهيان در حوزه مسائل فرهنگي می باشد، تدوین عملکرد حوزه فرهنگي و فوق برنامه دانشگاهي، رسیدگی به امور انتشارات معاونت فرهنگي، توسعه روابط با دستگاههاي مرتبط ازقبيل وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، ستاد اقامه نماز و... درراستاي توسعه وترويج بسترهاي فرهنگي ، فعاليتهاي هنري، علمي، مذهبي و اسلامي برنامه ريزي برنامه موثرفرهنگي متناسب با خط مشي ها و وظايف راهبردي و ذاتي دانشگاه،  برنامه ريزي و امور اجرايي فرهنگي دانشگاه با توجه به ارزشهاي اسلامي و ديني، اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي؛ شركت در جلسات داخل و خارج سازماني مرتبط با حوزه فرهنگي و...

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است